Mysterieschool Aneru

Visie en Missie van de Mysterieschool

 1. Alles begint met waarden. En op grond van die waarden kun je handelen en dingen in de wereld neer zetten. Alles van waarde is weerloos en heeft dus onze hulp nodig om stand te houden en in de wereld te komen. Om niet vertrapt te worden door andere waarden, waardeloosheid en de vergankelijkheid van de natuur. Onderzoekt men de vele waardesystemen, dan komt men uit op de vier grote waarden van de Mysterieschool:
  Het Leven, De Liefde, Het Mysterie en Het Ene

 2. Elke waarde is verbonden met een laag van bewustzijn in de mens. Deze waarden sluiten elkaar dus niet uit. Het besef van de waarden ontstaat door er bewust van te worden in en als jezelf: de mysteries die er elk moment liggen om verkend te worden. Naast de vier Grote Mysteries zijn er vele honderden kleine mysteries en is er ook het allergrootste Mysterie, die van de Eeuwigheid. In de Eeuwigheid is alles voor altijd gecreëerd.
  Ook dat leert men in de Mysterieschool bewust te worden.

 3. Elke waarde is in zichzelf waardevol. Het is een deel van de schepping.
  Het waarom en waartoe worden overstegen en men geniet enkel van wat het is Naast het Zijn, het bewustzijn van de waarden/mysteries voor wat ze zijn, is het ook mogelijk om te scheppen vanuit, te leven in, te verbinden in en deze waarden/mysteries te onderwijzen. Zo ontstaat ook een horizontaal, zinvol perspectief van het Worden. Ook dit draagt de Mysterieschool uit.

 4. Hoewel de mysteries altijd aanwezig zijn en iedereen er in diepte naar verlangt, is het de Mysterieschool die dit verlangen en deze mysteries bewust maakt en tevens een geïntegreerd beeld van de mens weergeeft en van zijn plan in de evolutie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om meer in Liefde te leven en je verbonden te voelen met het Bestaan. Dit hangt echter niet alleen samen met bewustzijn, maar ook hoe het leven en het samenleven georganiseerd wordt. Ook zonder besef van de waarden, de mysteries, kan men het leven zo inrichten dat de vier waarden worden nageleefd.

 5. De uiteindelijk missie is niet alleen bewustmaken en zijn, maar ook zorg dragen voor de structuren en manieren van leven waarbinnen de mysteries/waarden kunnen gedijen. Naarmate de structuren beter zijn, zal men ook de inhoud beter kunnen dienen en de inhoud zal op zijn beurt weer betere structuren scheppen.
  Deze voortgang is dan ook zonder einde.

 6. De mens bestaat zowel horizontaal als verticaal. Hij is zowel een geestelijk wezen als een stoffelijk wezen. Diepe vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is de Zin van het bestaan?’, ‘Hoe word ik gelukkig?’, ‘Waarom is er iets en niet niets?’ kunnen weliswaar filosofisch en of wetenschappelijk beantwoord worden, maar nog wezenlijker is het dit in de eigen ervaring te ontdekken en erdoor bevlogen te zijn in het eigen doen en laten.

  De Mysterieschool gaat niet uit van dogma’s en geloof, maar toetst elke bevinding op grond van de eigen beleving. Het eigen bewustzijn en leven is het laboratorium van waarheid en liefde. Het geloof in de waarden ontspruit uit de diepten van de eigen beleving.