Mysterieschool Aneru

Satsang teksten

Vanavond in Satsang

Er is geen wezenlijke strijd tussen het verlangen naar wie je bent en de wereld. Beiden maken deel uit van de illusionaire zinsbegoocheling, zodat je maar bezig blijft in plaats van eindeloos je Zelf te zijn hier en nu.
 
Heel het spel van betekenis en verhaal hoort bij de 'verhullende kracht' om de werkelijkheid niet bewust te worden. Zou je ook zonder reden kunnen zijn? De hele wereld kan gestolen worden wanneer de werkelijkheid bewust begint te worden.
 
Verblijf gewoon in je ware natuur, die ZIJN-BEWUSTZIJN-GELUKZALIGHEID is, en wat het enige is en zonder enige moeite. Wat er ook opkomt, merk het op, maar geef er geen enkel belang aan. De geest voedt zich door allerlei objecten belangrijk te maken zodat het niet sterft. Vernietig die geest door als je Zelf te blijven. Wees gewoon stil en dan zullen alle aangeboren neigingen vanzelf vernietigd worden.
 
Mensen lijden en sommige mensen lijden meer dan anderen, maar het lijden gecreerd door strijd tegen de ervaring, is onnodig. Om telkens weer overal wat van te maken, dat heb je zelf in de hand. Als je alles ervaart zoals het is houdt die strijd op en is er vrede, en belichaamd gewaarzijn en presentie.
 
Uiteindelijk zal blijken dat alles liefde is.
 
Het ondergaan van de vergankelijkheid en aftakeling hoort bij het leven en kun je ten beste accepteren. Niet bij wie je werkelijk bent als vormloos bewustzijn. In overgave zal de mens vrij worden van de vorm als het lichaam en aldus de opperste gelukzaligheid, liefde en vrede worden.
 
Om namoh namaha

Vanavond in Satsang

Natuurlijk kan men de adem observeren als techniek om de geest tot rust te brengen. Zeker bij het begin kan dit goed zijn. Als mensen voortdurend afgeleid zijn dan is het belangrijk dat ze zich ergens op richten. Toch is dit niet genoeg.
 
Het gaat niet om het einde van de geest maar om het realiseren van wie jij bent.
 
Wie ben je?
Als je aandacht voortdurend bij IK is dan kan het zich nergens aan vasthouden. En de geest moet capituleren. Hierdoor wordt je helderder, aanweziger, rustiger etcetera. Langszaam wordt de mind/persoon/ego identificatie losgelaten en verschijnt de Ruimte van Vrij Aanwezig Gewaarzijn.
 
Zolang je niet stil bent van binnen is er geen kans. Zolang je maar blijft reageren op van alles vertoebel je telkens weer die Ruimte.
 
Het is iets dat je actief doet. Het is niet iets dat je overkomt. Die Ruimte is er al, en die is onbeperkt. Het kost moeite om die beperking in stand te houden. Terwijl de Ruimte moeiteloos is.
Overgave is niets iets doen. Het is juist NIETS DOEN. Eindeloos NIETS DOEN. En alles aanvaarden.
De eerste stappen op het pad om uit de mind/persoon/ego te gaan zijn
1) bewustworden
2) erkennen
3) uitbreiden.
 
Dit is niet iets van de persoon die dat doet. Naarmate je niets doet en alles volledig ervaart wordt je vanzelf ruimer, of eerder: het gewaarzijn van de ruimte die er altijd al is als Present Aanwezige Helder Zijn wordt zichtbaar.
 

Vanavond in Satsang

Ken je ZELF. Als je jezelf kent is er alleen maar eindeloze gelukzaligheid. De wereld en alle problemen hebben dan opgehouden te bestaan.
Je hoeft nergens naartoe of iets te bereiken. Noch zijn we hier om iets te weten. Alle vragen, antwoorden en praktijk kunnen overboord.
Er is gewoon niets.
Er is helemaal niets.
...

Vanavond in Satsang

 "Ik voel het Zijn als een bypass van mijn persoon"
 
Ja herkenbaar. Laat dit zijn de persoon helemaal doordringen. Erken alles volledig, alle gevoelens, behoeftes, sensaties.
 
Het Zijn is niet perse iets passiefs, soort van achterover leunen, maar t doordringt alles, het raakt alles aan, alles mag meedoen.
 
Het Zijn is als de kelk waarin alles verwelkomt mag worden. Daar waar we nog afwijzen. Maar ook omgekeerd, als je in de zelfliefde bent, zul je makkelijker kunnen Zijn. Je Hart mag meedoen in het Zijn. Je mag dit helemaal belichamen.
 
"Ik ervaar rust, liefde, vrede, ruimte."
 
Ja natuurlijk, maar wie is dat? Onderzoek dat! Ofwel je bent bezig met objecten, met de ervaring of met zelfonderzoek. Uiteindelijk gaat het er niet om iets te ervaren, maar vrij te worden van elke ervaring.
 
"Ik merk dat vandaag mijn uiterlijke zoektocht gestopt is".
 
Ja dat is mooi. Het is iets heel belangrijk als op een gegeven moment 'de innerlijke weg' gevonden wordt. Want dan houdt het uiterlijke zoeken op, en je realiseer 'ah ha, ja, het is zo intiem hier dit bewustzijn.' En dat keert de boel helemaal om. Als je heel intiem bent met deze ervaring nu, dan gaat er ook iets anders dagen. Iets dat je niet kunt zien of vastpakken, maar wat eindeloos is en vrij is, het HART, en daar kun je steeds meer en dieper mee verbinden en daarin opgaan, Dat ben Jij. Weet dat t erom gaat eindeloos te vertrouwen op je zelf, om dat eindeloze geluk helemaal toe te laten, je ervoor te openen. Er wacht daar iets, en dat kan alleen jij zelf ontdekken.
 

Vanavond in Satsang 

Het gaat er niet om om je 'goed' te voelen, want dan nog steeds ben je beperkt. Dus ja, veel mensen gaan om zoek op de spirituele weg om zich beter te voelen, maar worden zelf niet beter omdat er nog steeds die identificatie is, hoe goed ze zich ook voelen en hoe succesvol ze ook zijn.
 
Alles is bewustzijn. Wie wil er nu van een probleem af? Jij zelf bent t probleem.
 
Nu hier is er Bewustzijn, enkel en onmiddelijk. Dat kun je Zien, niet met de ogen natuurlijk. Het includeert de zintuiglijke ervaring, toch gaat t eraan voorbij.
 
Wie zou zeggen dat je door doodsangst moet? Moeten we ergens naartoe dan? Dit Bewustzijn is vrij en zonder zorgen. Het is ongebonden en vol vreugde.
 
Als je een fles in t water zet wordt t gevuld met water, dan komt er zo iets als: 'ik ben de fles' doch wie t water realiseert verliest dat 'ik'. Het was enkel geleend, nog niet eens van jou.
 
Ja je kunt je nergens aan vasthouden in Dit Bewustzijn, noch iets loslaten, noch hoeft er iets weg. Maar nog verder en er is alleen maar water, alleen maar vrijheid. Het is onmogelijk om gebonden te zijn.

Vanavond in Satsang

Is er niet altijd overal Satsang? Is er een plek waar Satsang niet is?
 
Bewustzijn is er NU. En waar je ook bent is Bewustzijn. En wat je je ook inbeeldt, daar is Bewustzijn.
 
Vanuit welke beperking ook. Mensen stellen zich van alles voor, ikken en problemen. Maar alvorens in te gaan op die problemen, wie is het die dat ervaart? Is daar een 'ik' te vinden? En bestaan die problemen dan nog wel?
 
Neem niets van mij aan. Geloof niets. En herhaal niet wat in boeken staat. Al wordt t door zeer wijze mensen gezegd. Maar onderzoek zelf. En onderzoek het nu.
 
BEWUSTZIJN is de eindeloze energiebron die t lichaam leven geeft, zoals electriciteit de lamp laat branden.
 
Hou je niet met die lamp bezig. Maar met de electriciteit en ga naar de bron. Wie ben je? Wie is het die al dit ervaart?
 
Telkens weer is er: 'ik dit en ik dat'. Vasthoudend aan zelfillusie, beperking.
Is er wel zo een ik? Nu