Mysterieschool Aneru

Over mij - Aneru

   

Aneru is een van mijn vele namen en betekent: 'De Verborgene'. Elke letter staat voor een groot Mysterie. Er zijn er vijf. Mysterieschool Aneru onderwijst ze alle vijf. In de loop van mijn leven hebben alle ervaringen en inzichten zich verenigd tot een visie. Deze draag ik uit met de school. Ik geef daarmee een stukje zin en richting aan mijn leven en aan dat van anderen. En dit zeg ik alleen vanuit een bepaald bewustzijn. Ik wil het iedereen zelf laten ontdekken en dan kan men ook tot de ontdekking komen dat het er altijd al was, maar alleen verborgen was. 

Sinds mijn vroegste jaren op deze aarde ervoer ik een intense eindeloze zee. Er was geen bodem om op te rusten maar wel een grote angst en het liefst wilde ik in een diepe slaap vallen. Het ging maar door en door. Voor een tijd zou ik opgaan in de wereldse spellen, ook van de spirituele zoektocht, tot er momenten aanbraken rond mijn dertigste levensjaar waarin de veilige cocon open brak.

Ik realiseerde me dat de mens hier altijd leeft, alleen niet bewust. Tot zover ging het dat elk zelfbesef verloren ging en gerealiseerd werd dat enkel de Werkelijkheid bestaat. ‘Dat ben Jij!’ De zoektocht kwam ten einde. De jongen die ik was, als identiteit, herinnerde zich weer zijn vroege jaren van de eindeloze vloed van de zee als een levende ervaring.

Met genoegen heb ik mijn wijsheid en vreugde gedeeld in meer dan honderd boeken. Door stilte, inspiratie en oefeningen help ik ieder die meer inzicht wil krijgen in de vele processen en lagen van het Bewustzijn en de Liefde die jij bent.

Ovanti deelt niet alleen heel veel waardevolle kennis over wat verlichting is of wat er (juist niet) gedaan dient te worden. Hij neemt je ook mee de ervaring in naar, hier, nu, dit, daar waar geen woorden meer zijn en alle vragen ophouden.
Velen oefeningen en ingangen om tot realisatie te komen van Dat wat er altijd is.
Ook het onderscheid tussen de verticale as van bewustzijn
en de horizontale as van tijd en ruimte. En hoe deze samen komen in het NU.
Het HART. De liefdevolle, integere en persoonlijkheid van Ovanti.
Een ware mysticus en zijn voelbare meesterschap
die alles doet laten trillen als je mee resoneert en stiller wordt.
De subtiliteit van elke bewustzijns laag-staat weet Ovanti haarfijn te benoemen
en deze te onderscheiden.
Wat ik bij geen enkele teacher heb kunnen ervaren tot nu toe.
 
*
 Authentiek. Een mysticus met heel veel diepgang en wijsheid.
Zijn boeken die voor mij heel waardevol zijn.
Een uiteenzetting van vele mystieke teksten die zeer uniek zijn
en je mee nemen in die bewustzijnslagen.
  
*

'Real Deal' Teacher

I have met quite a few ‘life-teachers’ male and female.
They come in al sorts of shapes and personalities.
Some personalities are pleasant and sweet and others are confronting and uncomfortable.
Of course all mixes of these qualities are alive within teachers depending on the moment,

the person, their moods, and the interaction between people.

How they look or feel on a personal level is ultimately not important.

 

What is important for me is:
Are they the ‘real deal’.
Do they live from a deeper place of consciousness and do they have a big enough heart

to share that with people around them.
Also not unimportant is: can they at least try to speak about their experience in words.
On the other hand, as words can not come close to the experience of pure consciousness,

a teacher can also not use words and just sit silently and fill the room with their energy.

To many words can also be a distraction of truth

and a sign that a teacher can not reach that real deep place within themselves.

 

Now I have recently come across a beautiful ‘real deal’ teacher. His name is: Ivo Wantola.
He gives trainings and Satsangs and he is special to me.
His teaching on the Satsang evenings is a kind of non-teaching approach and therefor

so simple, basic and beautiful.

 

Being with him on these Satsang evenings is a direct experience of truth that goes deep.
I am amazed off the different qualities of truth that arise in me when I am in his presence.
Waves of bliss, and a deep serene silence that makes all thought insignificant.

Thought moves to the backgroud as silence takes the foreground and is very loudly present.

 

Being in Satsang with Ivo/Aneru (his other name, he has many names)

gives me the experience I have longed for since I was a child.

The people that sit with Ivo can get a taste of the unspeakable,

never changing peace within themselves.
How precious is that.
Well at least for me this is very precious and I feel inmensely greatful.

Thank you Ivo- Aneru.

 

I love your lack of pretentiousness and your being a warmhearted enlightened friend.

The light pouring out of your eyes and the palpable electric silence surrounding you

is healing and nourishing my soul.

Loving your georgious girlfriend, my dearest sister Amanda and loving you.

You are amazing.
The real deal.
Thank you.
Namaste.

*
Door alleen al mee te resoneren met het krachtige liefdevolle energieveld van Ovanti,
voel ik iedere keer weer dat mijn innerlijke bron wordt aangewakkerd.
Ik voel me dan vervuld worden en overgenomen door een diepe onvoorwaardelijke liefde.
Het laat alle mentale ruis vervagen en problemen doen er dan niet meer toe.
Ik kan dan veel dieper in meditatie komen en me herinner wie ik in werkelijkheid ben, voorbij mijn persoonlijkheid. Ik ben zo dankbaar voor deze mogelijkheid om in de aanwezigheid van een Zelfgerealiseerde te zijn, en zo uitgenodigd te worden om tot mijn eigen kern te komen.

*

Ovanti is echt een waarachtig Zelfgerealiseerde ziel, die echt in liefde leeft en dit in alles uitstraalt en waarachtig is en niets in zichzelf of een ander ontkent. Ik vind het prachtig, inspirerend en verademend dat hij zelf zo in contact staat met zijn kwetsbaarheid en gevoelens en dat hij geen onkwetsbaar masker opzet, wat sommige leraren wel doen. Ontwapenend wanneer Ovanti gewoon zijn tranen er laat zijn evenals zijn kinderlijke enthousiasme laat zien in een wanneer hij in vuur en vlam staat in een lachbui. Dit geeft hem ook veel begrip en compassie voor waar anderen verkeren. En hij maakt duidelijk dat echt niets weg hoeft of verborgen en dat de Stralende Werkelijkheid overal doorheen straalt en geen belemmeringen kent.

 

Naast zijn natuurlijke aanstekelijke Zijn, beschikt Ovanti ook over een grote intelligentie, op de verschillende vlakken, zoals een scherp intellect, een diep doorleefde kennis van de werking van de Body-Mind, emoties en energieen, en een diep toepasbaar begrip van de menselijke psyche.