Mysterieschool Aneru

De Mysteries

Bij het ervaren van de Mysteries zijn er twee basiswetten
 
  • elke ervaring bevindt zich in het hier en nu
  • hoe men zich afstemt bepaalt wat men ervaart
 
In de school staat dan ook niet zozeer de betekenisgeving centraal als in verhalen, symbolen, rituelen en het orakelen, maar de directe beleving in het hier en nu.
 
Onderzoeken we de structuur van de ervaring dan kunnen zich er vier mogelijkheden voordoen
 
1. Het Mysterie van Het Leven
Ik ben er en ik verhoud me tot de wereld als een ding onder dingen, ik beweeg me door de wereld van de tijd vanaf de geboorte tot de dood. In mijn geest maak ik allemaal constructies, bewust en onbewust, hoe de dingen te benoemen en waarde te geven, om er mee om te gaan.
Dit is de laag van 'Ik leef en ik overleef', 'Ik ben een rationeel en irrationeel handelend wezen, voortdurend op weg en mij zeker stellend' Ten beste 'leef' ik.
 
Dit noem ik het Mysterie van Leven. Ik leef en ik verhoud me tot de dingen. Ik kan me verwonderen over de dingen en ze prijzen. Ik wordt geraakt door de verwachtingen die ik heb, goedschiks en kwaadschiks. Ik kan het leven respecteren als kostbaar. Ik kan leven naar bepaalde waarden. Ik kan meer energie voelen om te leven, vrij zijn, of ik moet me schikken naar mijn omstandigheden. Ik kan mijn potentieel ontwikkelen, in harmonie leren leven met mijn omgeving. Ik kan mijn denken zo gebruiken om de dingen te begrijpen en mijn leven zo organiseren dat het moment als waardevol wordt ervaren. 
 
2. Het Mysterie van De Liefde
Er zijn dingen die ik zeker meer waardevol vindt dan andere. Feit is dat ze mij gelukkig maken in het directe moment. Op zo'n een moment ben ik niet meer bezig met de tijd en met plannen, maar stopt de tijd en voel ik mij verbonden met de omgeving. Er is resonantie, ik tril samen met mijn omgeving. Ik wordt geraakt door gebeurtenissen. Ik voel de energie om te scheppen hier en nu. Ik voel me verbonden met de mensen om mij heen.
 
Dit noem ik het Mysterie van Liefde. Er is aandachtige aanwezigheid en het klopt helemaal. Iets anders dan dit hoeft er niet te zijn. Ik zou willen dat dit eeuwig zou duren. Deze fijne cocon kan ik echter enkel veilig stellen als ik kan leven, als aan mijn basisbehoeften is voorzien. Ik voel de behoefte om enkel te zijn, of om enkel te scheppen, of om enkel vrij te zijn, of om enkel te versmelten. Ik wil ergens toe behoren. Ik wil bijzonder zijn. Ik wil mijn eigen koninkrijk. Hier ben ik niet een wezen die zich beweegt door de wereld, maar ben ik aangekomen in de wereld waarin ik leef. Dit is mijn wereld. Dit is mijn liefde.
 
3. Het Mysterie van Het Oneindige
Er zijn dingen die veel groter zijn dan mij. Gaandeweg zijn mij momenten overvallen waarin mijn knusse cocon is open gebroken in kosmische ervaringen. Er zijn zelfs ervaringen waarin ik dit grote als mezelf ging ervaren. Wie ik ben als ervaring is veel groter dan mijn lichaam of mijn hart. Er zijn dingen waar wij ons eindeloos over kunnen verwonderen. Dingen die verborgen zijn. En hoe zit het met de dood? Ook dat gaapt als een eeuwig mysterie.
 
Dit noem ik het Mysterie van het Oneindige of het gebied van Mysterie zelf. Hierbij gaat het zich niet meer om de beweging in de wereld of de resonantie met mijn omgeving, maar mijn relatie met het bestaan die enkel ik kan ervaren, en ieder voor zich. De tijd is niet alleen opgehouden hier, ik begin het eeuwige te ervaren. Is daar een God, iets veel groter dan ik tot nog toe besefte? Ja, en het is al ver voorbij alle woorden en gedachten erover. Waarom ben ik hier? Waarom is er überhaupt Bestaan? Ik leef mijn leven, en besteed aandacht aan de dingen die ik belangrijk vind, maar ooit zal het moment komen van desillusie, van afscheid. Kan ik niet nu al ontwaken voor dat grote? 
 
4. Het Mysterie van Het Al
Ik vloog door de oneindigheid. Ik was een zandkorrel in de woestijn, weggeblazen door de genadeloze wind van het bestaan. Ik had altijd gedacht dat ik iemand was, dat ik bestond, dat ik er toe deed, maar niemand zijn, niets zijn, geen enkele relatie hebben met ook maar iets, hoe is dat? Kon ik er maar getuigenis van afleggen, nee, ik kan alleen maar wijzen naar de maan.
 
Daar is het. Dat ben jij. Alles. Of eigenlijk niets, helemaal niets. Je bent niets geweest en je zult altijd niets zijn. Alleen Dat bestaat. Er is alleen Werkelijkheid. Ik zocht mijn leven lang, naar het water, terwijl ik altijd in de oceaan leefde. Ik moest weggaan. Verdwijnen van alles om dit te beseffen.
 
Dit noem ik het Mysterie van het Al. Er is alleen de realiteit in zijn totaliteit. Alle zijn.
Sterven voor je sterft en opnieuw geboren worden. Nu leef ik hier in de schoot van het Al. Ik was op zoek omdat ik afgescheiden was geraakt en die afscheiding werd in stand gehouden door zovelen illusies. En niet alleen ik, ieder mens, dag in dag uit. Dat zijn, is het hoogste dat te bereiken is, maar het is geen doel onder doelen en het is niet iets om te bezitten, want wie is daar? 
 

Cursusoverzicht binnen de mysteries

Klik op het overzicht voor een vergroting:

De vier Mysteries of ook wel: Waarden

Er is niet meer in de structuur van de ervaring dan deze vier Mysteries of Waarden, maar er zijn wel veel verschillende bewustzijnskwaliteiten binnen deze ervaringslagen. Het gaat er ook niet om dat je het ene of het andere ervaart. Alle vier zijn ze belangrijk om het volledige potentieel van de mens en de mensheid te benutten. Zij volgen ook niet automatisch uit het doen en laten van de mens als een plan van het Bestaan. De mens bestaat elk moment op alle lagen tegelijk en de mysteries zijn altijd toegankelijk wie of waar men ook is. De vraag is alleen: bewust?