Mysterieschool Aneru

Mysterie Liefde app berichten

Je ware natuur

Wie jij bent is PUUR BEWUSTZIJN, EINDELOZE GELUKZALIGHEID, EINDELOZE LIEFDE EN EINDELOZE VREDE ...
Tot die tijd dat we realiseren WIE WE ZIJN zullen we onrustig zijn. We zullen voortdurend onderweg zijn in zekere zin, een onvrede zal blijven knagen, en we zullen ons verstoppen en rechtvaardigen met allerlei ideeen. We zullen doorgaan met allerlei activiteiten en van het ene naar het andere gaan. ABSOLUTE VREDE IS WAT JE BENT echter, ook nu.
 
De liefde van Essentie, om helemaal in je hart in liefde te zijn, kan een stap zijn, op weg naar wie jij bent, maar weet ook dat WIE jij bent geen stap nodig heeft en dat WIE JIJ BENT niet te vergelijken is met zoiets als in liefde zijn in je hart.
 
Als dat je doel is 'in je hart zijn' dan ga je nog steeds uit van het idee: 'ik ben deze lichaam en geest' en het gevaar kan rijzen 'ik ben thuis als ik in mijn hart ben, ik ben mezelf, ik ben vervuld'. Natuurlijk is het altijd goed om in je hart te zijn in liefde THAT IS THE PLACE TO BE, maar het heeft niets met die ULTIEME LIEFDE te maken.
 
Soms vraagt iemand wel eens: wat is nu belangrijker? In liefde zijn of je ZELF kennen.
En dat moge duidelijk zijn. Als je je ZELF kent zal die vraag ophouden te bestaan. Er zal geen behoefte meer zijn in je hart te zijn of waar dan ook.

Liefdes-gelukzaligheid

Als we open komen voor Bestaan die Bewustzijn-Zijn-Gelukzaligheid is kunnen we voortdurend liefde en bliss ervaren. We voelen ons voortdurend vervuld en stromen over van liefde en geluk. En dat enkel door simpel te ZIJN terwijl we bewegen door de wereld.
Dan rijst waarlijk die kracht en dat brandende vlam van verlangen op. We leven erin. Die vrij is. En dat in iedereen in wezen is.
 
Opgaan in die zee van gelukzaligheid leidt tot hoge staten van bewustzijn, tot extase en eenheid met het bestaan. Het is de Kern van ons wezen en de Kern van het leven.
 
Het kan een tijd duren, als een worsteling voelen, is het ook voor mij? Ja natuurlijk..Ramakrsna vergelijkt het met het varen vanaf de kant van de rivier op weg naar de oceaan. Bij het begin is er allerlei begroeiing waar we doorheen moeten ploeteren, maar na het tijd wordt het vol liefde, vreugde en vrede en is er geen strijd meer. We moeten dus volhouden en doorzetten om ons te blijven openen voor het Bestaan en die liefde-gelukzaligheid vroeg of laat deelachtig te worden.

Baden in zachtheid

Natuurlijk kunnen we alles in liefde bezien: de bomen, de wind, spelende kinderen, elke beweging van wie dan ook, elke gedachte, elk gevoel. En we roepen uit ALLES IS LIEFDE.
Maar is LIEFDE OOK ALLES?
 
Als we oog in oog staan met de tijger die ons dreigt te verslinden, of terreur ons leven verwoest, ziekte etcetera.
 
Bij het eerste staan we aan de ZIJLIJN. Bij het tweede zijn we onderhevig en NEMEN DEEL aan de KWETSBAARHEID van het bestaan. Er wordt iets gevraagd van ons, onmiddelijk. We verharden, we vluchten, we vechten, we komen in opstand. En terecht: zonder al dat waren we er al lang niet meer.
 
Het STAAN AAN DE ZIJLIJN is een grote luxe, nu, tegenwoordig, maar altijd al. We kunnen baden in liefde en zachtheid en alles leren zien vanuit die liefde, zelfs alle kwetsuren van iedereen ooit, en helen, in liefde komen met onszelf en gelukkiger zijn. Waardoor we wat weerbarstiger zijn tegen de tegenslagen en wat minder heftig reageren (vanuit oude pijn).
 
Hoe dan ook. Het leven vraagt het niet van ons om in liefde te zijn. Het is iets wat jezelf moet leren ontdekken en waar jezelf de tijd voor moet nemen. Het grootste deel van het leven brengt de mens door in bedrijvigheid, in afleiding, in verplichtingen en in tegenslag en het omgaan daarmee. Liefde is een luxe. En die luxe mag jezelf zo nu en dan gunnen.
 
Ik kijk uit naar de dag dat iedereen in de brandende liefde van het hart is.
Of die dag ooit komt is de vraag. Misschien zou dit dan eerst op scholen onderwezen moet worden, en een geinstitutionaliseerde waarde moeten krijgen: baden in zachtheid en liefde zien in alles.

Liefdesveld

Mensen die in liefde zijn kunnen geen gruwelijkheden begaan. Oorlog, geweld, misbruik, onrecht en al dat soort dingen zullen uit de wereld verdwijnen naarmate de mensen en meer mensen trillen op de resonantie van liefde, en echt in het hart zijn.

Kijk maar voor jezelf in je eigen psyche van denken-voelen-verlangen hoe het werkt. Eerst moet daar iets scheef zijn voor een negatieve gedachte kan ontstaan. Eerst moet je uit het hart zijn voor er conflict kan ontstaan.

Er zit echter een cobra onder het gras. Geloof je echt zelf dat het ooit gaat werken? Dat iedereen trilt op liefde?
En heb je ook gezien waarom het niet werkt? Het is een spiritueel niet-realistisch idee, een vlucht voor de realiteit. En met dat idee, die droom en wens, verdoezel je om nauwkeurig te kijken naar wat er nu aan de hand is. Je zou graag willen dat het zo is, en je ziet tenminste gedeeltelijk dat het zo werkt en je gelooft misschien ook dat we daar naar zouden moeten streven. En toch weet je intuitief dat het niet werkt, en vindt je het misschien heel moeilijk om toe te geven. Wat is die Cobra onder het gras? Belangen.

De liefde zelf is belangeloos. Het dwingt niet en laat vrij.

Maar zodra er een belang opkomt en je hier voor gaat staan, 'bijvoorbeeld de rechten van de mens', en zodra er een verlangen opkomt 'ik wil iets' ga je uit liefdesveld.

Resonantie op liefdesveld kan dus alleen tot bepaalde hoogte, onder mensen die dezelfde belangen en verlangens delen, anders blijft het iets waar je in en uitgaat.

De conflicten ontstaan niet vanwege een gebrek aan liefde alleen, maar omdat er op een dieper of realistischer niveau verschillende verlangens en belangens zijn. Te zeggen dat conflicten opgelost worden door liefde is zoiets als zeggen: gooi maar genoeg zout bij het eten dan smaakt het altijd wel lekker.

In die zin zullen er altijd problemen zijn en ook 'geen liefdesveld' omdat mensen (van nature) en groeperingen (gedragen door visies) altijd verschillende en onverenigbare verlangens en belangens zullen hebben die zo nu en dan ook botsen. Geloven dat we allemaal hetzelfde willen is een beetje jezelf voor de gek houden. Zo werkt het gewoon niet.

En zelfs als op een dag iedereen in liefde zou zijn, dan zal dat slechts een momentopname zijn.
Moet je nu neerslachtig gaan zijn vanwege deze inzichten? Nee, verre van.

  1. ten eerste heb je altijd toegang om in liefde te zijn, totaal belangeloos te zijn
  2. ten tweede kun je bewust kiezen in welke velden van resonantie met anderen je kunt vertoeven
  3. ten derde blijft het vertrekpunt van liefde de beste optie om allerlei geschillen te benaderen
  4. ten vierde blijft liefde een manier om anderen in liefde met zichzelf te brengen. Conflicten worden erger vanuit die verdeeldheid. En minder erg vanuit liefde.
  5. Maar liefde zal de fundamentele problemen niet oplossen perse. En als je dat ziet dat zul je ook minder verward zijn en niet teleurgesteld worden.
 
Dan zal die vraag:
Hoe kan het toch wat zo onvoorstelbaar makkelijk is, allang niet is bereikt? Je niet langer meer puzzelen.

Oefenen is geen oefenen in liefde

De 3 simpele stappen
  1. bewustworden
  2. erkenning
  3. zien vanuit liefde
Is niet iets moeilijks ten eerste. Iedereen kan het doen en deze simpele techniek aanleren als een vast onderdeel van de dag en in het contact zo men wil. Ten tweede voelt het niet echt als praktijk, men geniet vanzelf, en als laatste is het dan meer 'zijn' dan 'iets doen'. Niet passief uiteraard perse. Je hoeft niet je ogen te sluiten, alles uit te zetten, en onbeweeglijk op een berg te gaan zitten. Het is iets dat je nu al kunt doen, terwijl je dit leest, of als je de afwas doet, of wanneer dan ook.
 
Maar het heeft wel je commitment nodig. Het komt niet vanzelf aanwaaien. En het is niet nadenken of analyseren of het begrijpen van al deze dingen.
Ik hoop voor heel veel mensen dat ze de weg terug naar hun hart, naar liefde, om louter te vertoeven in liefde, kunnen vinden.
 
Het is voor iedereen weggelegd. En het is zeker niet iets zwaars of moeilijks of zweverigs of dat je dingen moet opofferen om in liefde te zijn.
Hoe zou de wereld van mensen zijn in die liefde? Om louter te drinken uit je eigen hart en daarvan te genieten?
 
Het zou de wereld een stuk rustiger maken. En kostbaarder. En veel dingen zouden wegvallen als gezien wordt dat Geluk van binnen is. Communicatie zou liefdevoller zijn. Angst en woede en verdriet zouden afnemen.
 
Maar we hebben het over een wereld vol. En daarmee zo bezig zijn is nobel, maar realiseer je dat het al een enorme stap voorwaarts is als een kleine groep het kan, dat jij het kunt. Laat die wereld maar even.

Leer eerst maar eens te vertoeven in je eigen liefde, zonder dat er uberhaupt maar iets veranderd hoeft te worden aan de wereld 'daarbuiten.' En zie dan voor jezelf. En misschien voel je dan de impuls om deze simpele les weer aan anderen door te geven.

Mysterie Liefde Whatsapp
Ook wekelijks een paar berichten over liefde ontvangen? Dit kan gaan over contact en verbondenheid, liefdadigheid, zelfliefde als ook mystieke liefde. Ook kunnen er oefeningen bij zitten. Er zijn weinig berichten. Er wordt je niet gevraagd te reageren. Stuur een bericht en meld je aan!
Bijdrage: 6 euro per maand