Mysterieschool Aneru

Aanbod

De Mysterieschool organiseert verschillende activiteiten om de vier mysteries bewust te maken en steeds meer de wereld in te brengen. We komen samen om bewust te worden, om te zijn, om in liefde te zijn en om te inspireren. Daarbij erkennen we dat het al op zichzelf waardevol is om samen te komen, zonder dat er iets bereikt hoeft te worden. Tevens is het mogelijk om je steeds verder te ontwikkelen in alle aspecten van bewustzijn die er te kennen zijn en om te leren hoe je dit weer aan anderen door kunt geven. 
 
- Retraites en Vakanties
- Mysteriebijeenkomsten
- Cursus
- Jaartraject
- Individueel consult
 
De mysteriebijeenkomsten hebben als doel ieder kennis te laten maken met de mysterieschool en verscheidende mysteries te ervaren. Er wordt ook uitgelegd hoe bewustzijn werkt en hoe we de verschillende mysteries in ons dagelijkse leven kunnen integreren. Iedere bijeenkomst staat op zichzelf en ieder is vrij om te komen en te gaan. 
 
Wil je meer verdieping in een bepaald aspect van bewustzijn dan is het ook goed om een cursus te volgen. Gedurende een aantal bijeenkomsten wordt er met een vaste groep ingegaan op een enkel mysterie zoals 'de bloei van het hart', 'zelfrealisatie' of 'tijdeloze gelukzaligheid'. Er volgt een systematische uiteenzetting in alle facetten die betrekking hebben op dat mysterie, met cursusmateriaal en oefeningen om ook thuis mee aan de slag te gaan. 
 

Voor wie waarlijk wil duiken in de peilloze diepte van het eigen Wezen, 

om tot de Realisatie van het ZELF te komen is er een jaartraject Reis naar Verlichting ontwikkeld.

 

In het individueel consult gaan we belevend onderzoeken wat in jou tot leven wil komen. We kijken samen naar het 'probleem' of de 'uitdaging' of wat voor 'mysterie' je wil ervaren. We nemen jouw eigen directe beleving als uitgangspunt.

 
Voor het aanbod klik op de betreffende activiteit.